Search
 

Porezna i financijska izvješća


Postoji više vanjskih zainteresiranih korisnika financijskih izvješća i ostalih računovodstvenih informacija. Krenimo redom:

  • investitori (ulagači) – u prvom su redu zainteresirani dobiti odgovor na pitanje da li im se ulaganje kapitala u osnivanje trgovačkog društva isplatilo i stvorilo novu vrijednost (dobitak) ili su uloženu vrijednost dijelom ili u cijelosti izgubili.
Osim sadašnjih ulagača, i potencijalni novi investitori zainteresirani su dobiti odgovor na pitanje je li društvo u kojega su voljni uložiti svoj slobodan kapital sposobno taj ulog „oploditi“ te potom isplatiti dividendu (u d.d.) ili neto – dobit (u d.o.o.).
  • Ministarstvo financija – u svojstvu „inkasatora“ sredstava za Državni proračun, a u svrhu financiranja javne potrošnje, zainteresirano je nadzirati pravilnost obračuna i uplata poreznih davanja pojedinih poreznih obveznika. S time, da je za utvrđene nepravilnosti u poslovanju ovlašteno odmjeravati zakonom propisane novčane kazne koje dodatno alimentiraju spomenuti Državni proračun.
  • banke – u ulozi zajmodavca zainteresirani su dobiti informaciju pomoću koje mogu zaključiti hoće li svoje zajmove, uvećane za kamate, uspjeti uredno i pravovremeno naplatiti od svojih dužnika.
  • poslovni partneri – dobavljače zanima hoće li iznose koje će im poduzetnik dugovati biti moguće pravovremeno naplatiti, dok kupce naročito zanima „zdravlje“ poduzetnika od kojega nabavljaju robu ili usluge u slučajevima kad o urednosti tih nabavki ovisi njihovo poslovanje.
  • vlada i vladine agencije zainteresirane su za prikupljanje statističkih podataka temeljem kojih mogu donositi adekvatne odluke (vezano za planiranje punjenja proračuna, određivanje porezne politike i slično).
Temeljem navedenog, nije teško zaključiti da su poduzetnici, po sili zakona ili temeljem vlastite odluke primorani više puta tijekom godine raznim osobama i ustanovama prezentirati financijske i statističke izvještaje izvedene upravo iz računovodstvene obrade svih financijskih podataka nastalih njihovim poslovanjem.

 

<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.