Od 01.09.2012 godine korisne informacije za Vaše poslovanje potražite ovdje.
Search
 

Knjigovodstvena isprava


Knjigovodstvena isprava sastavni je dio cjelokupne poslovne dokumentacije svakog subjekta koji obavlja gospodarsku djelatnost. Njezina je osnovna namjena prikupljanje podataka za unos u poslovne knjige poduzetnika. A u svrhu kontrole poslovnih procesa i njihovih pojedinih komponenti te u konačnici – uspješnosti cjelokupnog poslovnog procesa, koju poduzetnik dobiva uvidom u financijska izvješća, kao odrazu izvršenog poslovanja.

Financijska izvješća (bilanca i račun dobiti i gubitka) rezultat su knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promjena te samim time snažan instrument potreban poduzetniku za analizu vlastitih postignuća te poslovno planiranje budućih razdoblja.

Osnovno pravilo prikupljanja računovodstvenih podataka je da se u poslovne knjige unose samo i isključivo podaci temeljeni na urednim, točnim, istinitim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama. Odnosno, za svaki nastali poslovni događaj potrebno je sastaviti dokument koji će dokazati i financijski iskazati njegov nastanak.

Stoga je sastavljanju i kontroli knjigovodstvenih isprava potrebno prići na krajnje ozbiljan način. Prije svega, potrebno je definirati:
-    tko će, kada i kako sastavljati knjigovodstvenu ispravu,
-    tko će biti odgovoran za sastavljanje isprava,
-    koje će podatke pojedine isprave sadržavati i kojim će se putem one kretati unutar poslovnog subjekta,
-    tko će i kako isprave provjeravati,
-    tko i kako knjižiti
-    te na kraju – kako će se proknjižene isprave čuvati.

Vrste knjigovodstvenih isprava su slijedeće:
-    ulazni računi (za usluge, materijal, robu, dugotrajnu imovinu…)
-    izlazni računi o izvršenim isporukama
-    isprave o gotovinskom i bezgotovinskom poslovanju
-    isprave vezane za materijalno poslovanje (skladišna dokumentacija)
-    isprave vezane za zaposlene radnike.

Kako bi računovodstvo bilo u mogućnosti za nadležne voditelje poslovnih procesa pripremiti vjerodostojne financijske izvještaje, neophodna je primjena osnovnog načela: načela urednosti i vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava. Što to znači? To u prvom redu znači da svaki dokument koji se evidentira u poslovne knjige mora nedvojbeno istinito predstavljati poslovni događaj kojega dokumentira. Osim toga, cjelokupnu je dokumentaciju potrebno pravovremeno dostavljati na njezinu knjigovodstvenu obradu, iz razloga što neažurne poslovne knjige ne mogu rezultirati točnim financijskim izvještajima.

Na kraju, još riječ – dvije o ovjeri knjigovodstvenih isprava. Knjigovodstvena isprava može se sastavljati ručno, pisaćim strojem ili primjenom  računala. Tako sastavljena isprava može se ovjeriti (ili potpisati):
-    vlastoručnim potpisom (uz potpis, potrebno je ispravu ovjeriti i pečatom),
-    faksimilom ovlaštene osobe ili nekom drugom prepoznatljivom oznakom osobe odgovorne za ispostavljanje isprave
-    imenom i prezimenom osobe odgovorne za izdavanje knjigovodstvene isprave ili
-    elektroničkim potpisom.


Objavljeno 27.02.2012.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.