Od 01.09.2012 godine korisne informacije za Vaše poslovanje potražite ovdje.
Search
 

Plaćanje obveza poduzetnika gotovim novcem


Donošenje novog Zakona o platnom prometu, u primjeni od 01. siječnja 2011. godine, stavilo je van snage Odluku o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (NN 36/02). Navedena odluka propisivala je ograničenje u upotrebi gotovine za plaćanje računa za nabavljena dobra i usluge do iznosa od 5.000,00 kn po pojedinom računu. Takvog ograničenja (deklarativno) više nema, što znači da se i računi čija vrijednost prelazi 5.000,00 kn mogu plaćati u gotovini, no s druge strane postoje ostala  ograničenja koja navodimo u nastavku:


1.    svi računi koji imaju oznaku R-2 moraju se plaćati bezgotovinski, temeljem odredbi Zakona o porezu na dohodak (NN 177/04 do 80/10);


2.    s motrišta Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08), svi primatelji  gotovinskog iznosa većeg od 105.000,00 kn (nebitno da li u pojedinačnoj transakciji ili u više transakcija koje ukupno prelaze navedenu vrijednost ) dužni su obaviti dubinsku analizu stranke koja je navedeni iznos uplatila na način da moraju prikupiti podatke o njezinom identitetu i  samoj transakciji . Međutim, isti Zakon propisuje i to da se u Republici Hrvatskoj ne smiju obavljati naplate u gotovini koje prelaze 105.000,00 kn, bez obzira radi li se o naplati prodane robe, pruženih usluga, primanja zajmova ili prodaje nekretnina, ako tu naplatu vrše pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.


3.    plaćati račune u gotovini ne smiju poduzetnici koji na svom poslovnom računu (računima) imaju evidentirane neizvršene obaveza za plaćanje i to iz razloga izbjegavanja izigravanja vjerovnika koji su navedeni račun „blokirali“. U tom slučaju, poduzetnici su dužni sav gotov novac polagati na žiro račun, upravo kako bi se vjerovnicima omogućila naplata svojih dospjelih potraživanja. Koliko se navedena odredba primjenjuje u praksi, svakodnevni smo svjedoci.


4.    gotovim novcem se ne smiju isplaćivati ni primanja građana koji se prema zakonu smatraju drugim dohotkom i za koje je taksativno propisana isplata na žiro-račun  (npr. drugi dohotci, autorski honorari, isplate dobiti, kamate, dividendi i slično).


Obzirom na sve gore navedeno, proizlazi da se nesmetano u gotovini mogu plaćati računi izdani od strane pravnih osoba (oznaka R-1), a koji ne prelaze iznose od 105.000,00 kn.

Također se u gotovini mogu isplaćivati: plaće i nadoknade plaće radnicima, naknade za otkup imovinskih stvari od građana (npr. nekretnina), naknadu za otkup poljoprivrednih i šumarskih proizvoda od građana (ali samo ako je građanin upisan u Upisnik seljačkih gospodarstvenika ili obiteljskih gospodarstava) – u tom se slučaju koristi dokument „otkupni blok“, isplata troškova za službena putovanja, potpore zaposlenicima do propisanih svota i slično.

Plaćanje pojedinih obveza gotovim novcem bilježi se, na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, u knjizi blagajne (blagajničkom dnevniku). Isprave koje se pri tom koriste su blagajnička uplatnica (ispisuje se za svaku pojedinačnu svotu novca primljenu u blagajnu) i blagajnička isplatnica (prati svaku isplatu novca iz blagajne). Blagajnički izvještaj je kronološka evidencija izdanih uplatnica i isplatnica u određenom vremenskom razdoblju (danu, tjednu ili nekom drugom razdoblju).

Temelj za ispostavljanje dokumenata koji prate blagajničko poslovanje su - uredni i vjerodostojni dokumenti, koji potvrđuju nastanak poslovne promjene koja je temelj za njihovo sastavljanje (obračun putnih troškova, primljeni ili izdani račun i slično).

Objavljeno 13.09.2011.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.