Od 01.09.2012 godine korisne informacije za Vaše poslovanje potražite ovdje.
Search
 

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću


1. odabir naziva tvrtke i provjera da li na području nadležnog Trgovačkog suda već postoji društvo s istim ili sličnim imenom. Naziv društva može uključivati riječi na hrvatskom, latinskom ili starogrčkom jeziku.
2. ovjera prijave za upis u sudski registar kod javnog bilježnika. Uz prijavu se pripremaju sve činjenice bitne za poslovanje tvrtke: naziv, sjedište, djelatnosti, članovi društva i njihovi međusobni odnosi, osobe ovlaštene za zastupanje društva i slično
3. uplata propisanih pristojbi i temeljnog kapitala. O uplati temeljnog kapitala banka izdaje odgovarajuću potvrdu koju je potrebno priložiti prijavi za upis.Visine pristojbi i naknada navedene su na ovoj stranici u članku „Trošak osnivanja d.o.o.“
4. predaja dokumentacije Trgovačkom sudu
5. izrada pečata
6. po dobivanju Rješenja o upisu u sudski registar, predaja zahtjeva za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po NKD-u (obavijest sadržava dodijeljenu šifru glavne djelatnosti te matični broj)
7. otvaranje žiro – računa u poslovnoj banci
8. izrada Knjige poslovnih udjela
9. dobivanje carinskog broja (za tvrtke koje se namjeravaju baviti vanjskom trgovinom) te OIB-a (u upotrebi od 01. siječnja 2009. godine)
10. prijava inozemnog ulaganja Hrvatskoj narodnoj banci (u slučaju da su društvo osnovali ili su-osnovali inozemni članovi)
11. prijava Poreznoj upravi. Uključivanje u sustav PDV-a je u prvoj godini poslovanja fakultativno, dok uključivanje u narednoj godini ovisi o visini ostvarenih isporuka u tekućoj godini (ostvarene isporuke veće od 85.000,00 kn podrazumijevaju upis u sustav PDV-a).
Dragovoljan upis u sustav PDV-a na početku poslovanja obvezuje 5 idućih godina.
Bez obzira na PDV, prema Općem poreznom zakonu (NN 147/08) prijava osnivanja društva nadležnoj ispostavi Porezne uprave obavezna je.
12. prijava Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Zavodu za zdravstveno osiguranje u slučaju zapošljavanja radnika
13. sastavljanje početne bilance i otvaranje poslovnih knjiga
14. uplata članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori

Objavljeno 06.11.2010.

<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.