Od 01.09.2012 godine korisne informacije za Vaše poslovanje potražite ovdje.
Search
 

Prijava radnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje


Radni odnos između radnika i njegovog poslodavca zasniva se na potpisanom ugovoru o radu. Temeljem tog ugovora, poslodavac je obvezan, u roku od 8 dana od dana početka radnog odnosa izvršiti prijavu radnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje te radniku uručiti primjerke podnesenih prijava.

 

Prijavi prvog radnika na obvezna osiguranja prethodi prijava početka obavljanja djelatnosti samog poslodavca – obveznika obračuna i plaćanja doprinosa za zaposlene radnike.

 

U svrhu prijave radnika na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO je javna ustanova, zadužena za provedbu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti), dostavljaju se slijedeći dokumenti:

 
- popunjena prijava o početku osiguranja - tiskanica M-1P, ovjerena od poslodavca
- ugovor o radu
- radna knjižica
- preslika osobne iskaznice ili putne isprave – za strance
- radna dozvola za stranca, ako je radni odnos sklopljen sa stranim državljaninom
 

Od navedenih dokumenata, predaje se samo prijava, dok se svi ostali dokumenti daju Zavodu samo na uvid.

 

Osim na mirovinsko osiguranje, svakog radnika treba prijaviti i na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO osnovan je radi provođenja osnovnog zdravstvenog osiguranja te obavljanja drugih poslova prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju) i to dostavom slijedećih dokumenata:

 

- prijave o početku osiguranja – tiskanice T-2, ispunjene i ovjerene pečatom poslodavca

- kopije prijave HZMO (tiskanice M-1P)
- radne knjižice
- ugovora o radu
- radne dozvole (za radnika stranca)

- preslike osobne iskaznice (ili putne isprave za stranca).

 
Napominje se da prijavi radnika na HZZO obvezno prethodi odjava prethodnog osiguranja.
 

Temeljem prijave radnika na zdravstveno osiguranje, status osigurane osobe, kao članovi obitelji osiguranika, mogu steći i supružnik, djeca (do navršene 18. godine života, odnosno do kraja redovnog obrazovanja, ali ne nakon navršene 26. godine života), roditelji, unuci, braća, sestre, djedovi i bake, ali samo u slučaju da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 

- da s osiguranikom žive u zajedničkom domaćinstvu,

- da su nesposobni za samostalan život i rad,

- da nemaju sredstava za uzdržavanje,
- da ih osiguranik uzdržava
 
Objavljeno 30.08.2011.

<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.