Od 01.09.2012 godine korisne informacije za Vaše poslovanje potražite ovdje.
Search
 

Što mora sadržavati ispostavljeni račun ?


Zaguglate li pojam „račun“,  svepametni  internet izbacit će vam definiciju da je to isprava koja dokazuje da je neki posao izvršen, odnosno da je to isprava koju prodavatelj ispostavlja svom kupcu za isporučenu robu ili obavljene usluge.


Zakon o PDV-u „računom“ naziva svaku ispravu kojom porezni obveznik (ili osoba kojoj on to naloži) obračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se isprava naziva u poslovnom prometu.


Koje podatke treba sadržavati izdani račun?


Prema već spomenutom Zakonu o PDV-u to su:


1.    mjesto izdavanja računa, broj računa i datum izdavanja računa,
2.    ime, odnosno naziv, adresu i OIB poduzetnika koji   je isporučio dobra ili usluge (prodavatelja)
3.    ime, odnosno naziv, adresu i OIB osobe kojoj su dobra ili usluge isporučene (kupca)
4.    količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara ili usluga
5.    datum isporuke dobara, odnosno obavljanja usluge,
6.    iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga, razvrstano po pojedinim poreznim stopama,
7.    iznos poreza, razvrstano po pojedinim poreznim stopama i
8.    zbrojni iznos naknade i poreza.


Držimo bitnim naglasiti par zanimljivosti  vezano za izdavanja računa:


•    ako netko izda račun sa odvojeno prikazanim PDV-om, a nije u sustavu PDV-a, tada državi duguje iskazani porez, bez obzira na činjenicu što nije obveznik PDV-a. Dok si s druge strane, kupac  (primatelj računa) po takvom računu NE SMIJE koristiti pretporez ;
•    ako netko u izdanom računu prikaže PDV viši od onoga koji duguje po zakonu, tada državi duguje tako iskazani  viši porez, dok s druge strane, kupac  (primatelj računa) sebi može iskoristiti samo „matematički točan“ iznos poreza. Za ispravak takvog, krivo izdanog računa predviđen je poseban postupak.

Računi za gotovinski promet, u odnosu na gore opisane račune, sadrže:
1.    broj računa i datum izdavanja računa (bez mjesta)
2.    isto kao redni broj 2 gore, uz naznaku mjesta gdje je objavljena isporuka (npr. broj prodavaonice)
3.    isto kao redni broj 4 gore
4.    ukupan iznos naknade i poreza, razvrstano po pojedinim poreznim stopama (dakle, nije potrebno odvojeno prikazivanje osnovice za PDV od obračunatog PDV-a).

Potrebno je znati da i Zakon o trgovačkim društvima propisuje obavezne podatke koje treba sadržavati svaki poslovni papir tvrtke, pa tako i račun: tvrtku, sjedište, sud kod kojega je društvo upisano u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtku i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.

Na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se, osim toga, navesti i slijedeći podaci:


1.    iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i
2.    ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,
3.    prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.

Objavljeno 02.02.2012.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.