Od 01.09.2012 godine korisne informacije za Vaše poslovanje potražite ovdje.
Search
 

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a


Postoje dva načina ulaska u sustav PDV-a: dobrovoljni ulazak i ulazak „po sili zakona“.


Odmah na početku, valja razjasniti TKO su uopće obveznici prijave u sustav PDV-a?


To su sve fizičke i pravne osobe koje trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, pod uvjetom da su djelatnosti koje obavljaju – oporezive PDV-om (primjera radi, usluge iznajmljivanja stanova, zdravstvene usluge, usluge obrazovanja, usluge neprofitnih organizacija i slične usluge oslobođene su PDV-a, a njihov točan popis propisan je člankom 11. i 11.a Zakona o PDV-u) i koji su temeljem obavljanja oporezivih isporuka ostvarili godišnji promet veći od 85.000,00 kn. Riječ je o trgovačkim društvima, obrtnicima i slobodnim zanimanjima, građanima i inozemnim poduzetnicima.


Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a moguć je na početku obavljanja djelatnosti (ali svakako prije ispostavljanja prvog računa, odnosno prije prve isporuke) ili od 01. siječnja kalendarske godine za koju se porezni obveznik odlučio ući u sustav PDV-a, bez obzira što u prethodnoj kalendarskoj godini nije ostvario oporezivi promet veći od 85.000,00 kn.  U tom je slučaju potrebno Poreznu upravu, o namjeri ulaska u sustav iduće godine, obavijestiti do kraja tekuće godine. Po zaprimljenoj dobrovoljnoj prijavi, Porezna uprava obvezniku izdaje rješenje, koje poduzetnika obvezuje na ostanak u sustavu PDV-a slijedećih pet (5) kalendarskih godina.


Obvezan ulazak u sustav PDV-a ili ulazak „po sili zakona“ odnosi se na obveznike koji su tijekom prethodne kalendarske godine ostvarili prihod od oporezivih usluga veći od 85.000,00 kn. Ti su porezni obveznici prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave dužni predati do 15. siječnja tekuće godine.


Sukladno visini ostvarenog prometa, obveznici PDV-a klasificiraju se u mjesečne i tomjesečne obveznike. Mjesečni porezni obveznici postaju oni koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili promet veći od 300.000,00 kn, dok su tromjesečni porezni obveznici oni koji su u protekloj godini ostvarili promet manji od navedenog iznosa. Napominje se da, na izričitu želju, i „tromjesečni obveznici“ ukoliko Poreznoj upravi predaju o zome zahtjev do 15. siječnja, mogu postati „mjesečnim obveznicima“.


Vezano za ulazak u sustav PDV-a po sili zakona, bitno je napomenuti da takvi obveznici nisu vezani rokom za „ostanak“ u sustavu, već iz njega slobodno izlaze u godini koja slijedi godinu u kojoj nisu ostvarili promet veći od 85.000,00 kn. Primjer: poduzetnik u godini 1. ostvaruje 100.000,00 kn prometa od oporezivih usuga. Obvezan je od 01. siječnja godine 2. ući u sustav PDV-a. Međutim, ukoliko u godini 2. ostvareni promet iznosi 70.000,00 kn, poduzetnik može slobodo odlučiti i od 01. siječnja godine 3. izaći iz sustava PDV-a (opet uz obavijest Poreznoj upravi  do 15. siječnja). I tako iz godine u godinu.

Međutim, ukoliko po „padu prometa“ ispod propisane razine, poduzetnik ne preda izjavu da želi izaći iz sustava PDV-a, Porezna će uprava to tretirati kao „dobrovoljni  ostanak“ i obvezniku izdati rješenje koje ga obvezuje slijedećih pet kalendarskih godina.


Nova kategorija poreznih obveznika od 01. siječnja 2010. godine su inozemni poduzetnici, odnosno poduzetnici koji u RH nemaju ni sjedište ni poslovnu jedinicu, a u tuzemstvu obavljaju oporezive isplate. Takvi su porezni obveznici onda obvezni sebi „pronaći“ i imenovati tuzemnog poreznog zastupnika. Od ove su obveze oslobođeni inozemni poduzetnici koji domaćim pravnim osobama obavljaju oporezive isporuke i to iz razloga što su na takve isporuke PDV dužni obračunavati i plaćati tuzemni poduzetnici – primatelji usluga.


Izlazak iz sustava PDV-a moguć je, dakle, kao posljedica obveznog ulaska „po sili zakona“ i to na gore opisani načini ili nakon likvidacije, odnosno trajnog prestanka obavljanja djelatnosti. U drugom slučaju, obveznik čija je djelatnost likvidirana, obvezan je u roku od 3 mjeseca Poreznoj upravi predati konačan obračun PDV-a – Obrazac PDV-k,  koji obuhvaća razdoblje od 01. siječnja do dana brisanja djelatnosti iz nadležnog registra.

Objavljeno 10.10.2011.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.