Od 01.09.2012 godine novosti u gospodarskom poslovanju pratite ovdje.
Search
 

Isplata neto dobiti, smanjenje zaštitne kamate


Posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak (u primjeni nakon 15. listopada 2011.) brisana je odredba o obvezi isplate dobiti ili dividende fizičkim osobama (vlasnicima udjela ili dioničarima) na njihov žiro račun u poslovnoj banci.


Drugim riječima, neto dobit se ponovo može isplaćivati u gotovini ili u korist njihovog tekućeg računa (kao što je to bilo prije stupanja na snagu ukinute odredbe, odnosno do 01. srpnja 2010. godine). Osim isplate na taj način, moguće je neto dobit isplatiti i tzv. obračunskim plaćanjem (npr. kompenzacijom).
 

Međutim, tvrtka - isplatitelji dobiti, odnosno dividende, obvezni su voditi evidenciju o obračunatim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti po svakoj pojedinoj fizičkoj osobi – korisniku isplate i o tome izvjestiti Poreznu upravu na način i u rokovima propisanim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak (koje u momentu pisanja ovog članka još nisu utvrđene) od strane nadležnog ministra.
 

Istim je izmjenama Zakona  obuhvaćena i promjena stope zaštitne kamate, koja je s dosadašnjih 4 % smanjena na 3 %. Zaštitna kamata služi za utvrđivanje primitka u naravi po osnovi povoljnijih kamata,  radi plaćanja poreza na dohodak i eventualnih doprinosa.


Primjer:  ukoliko neka tvrtka svom radniku odobri zajam s kamatnom stopom od 2 % godišnje, razlika između tako ugovorene kamate i zakonske zaštitne kamate (koja razlika u našem primjeru iznosi 1%) tretira se kao plaća u naravi i osnovica je za obračun svih propisanih poreza i doprinosa.

Objavljeno 24.11.2011.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.