Od 01.09.2012 godine novosti u gospodarskom poslovanju pratite ovdje.
Search
 

Izmjene Zakona o Porezu na dobit


S danom 01. srpnja 2010. godine u Hrvatskoj je u primjeni izmijenjeni Zakon o porezu na dobit.
Do značajnih izmjena u zakonu došlo je u dijelu koji se odnosi na poduzeća koja u svojoj imovini imaju evidentirane tzv. apartmane i kuće za odmor.

Pri obračunu godišnje obveze poreza na dobitak u porezne se rashode ne može priznati amortizacija takvih nekretnina, kao ni ostali troškovi koji su nastali u svezi njihova korištenja, ukoliko porezni obveznik u poslovnoj godini nije ostvario prihode od  najmanje 5 %  nabavne vrijednosti apartmana ili kuće za odmor.

Zakonodavac je pri izmjeni zakona (zbog mjera gospodarskog oporavka Republike Hrvatske) pošao od polazišta da je osnovni cilj obavljanja gospodarske aktivnosti – ostvarivanje dobiti. Stoga smatra da se postavlja pitanje koja je svrha korištenja takve imovine ako se korištenjem iste ne mogu podmiriti ni najosnovniji troškovi (odnosno nadoknaditi godišnja amortizacija).
U svom obrazloženju izmjena nadalje navodi da je u poreznim nadzorima uočeno da porezni obveznici često kupuju takvu imovinu za potrebe poslovanja (i pri tom traže povrat PDV-a na kupoprodajnu vrijednost građevine), a s namjerom korištenja nekretnina u privatne svrhe. Zbog sprečavanja namjernog izbjegavanja plaćanja poreza na dobit, došlo je do navedenih izmjena zakonskih odredbi.

U istu su kategoriju svrstana i plovila i zrakoplovi, s time da u tom slučaju ostvareni godišnji prihod treba iznositi najmanje 7 % nabavne vrijednosti plovila ili zrakoplova.

Slijedeći uvjet za priznavanje amortizacije i ostalih troškova vezanih za nekretnine je da firma mora biti registrirana za djelatnost iznajmljivanja imovine, odnosno za djelatnost prijevoza.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.