Od 01.09.2012 godine novosti u gospodarskom poslovanju pratite ovdje.
Search
 

Obvezno predavanje izvješća Poreznoj upravi elektronskim putem


Temeljem izmjena Zakona o općem poreznom postupku (NN 18/2011), te donošenjem Pravilnika o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem, s danom 01. siječnja 2012. godine stupila je na snagu odredba po kojoj svi obveznici PDV-a čija je godišnja vrijednost isporuka (dobara ili usluga) veća od 800.000,00 kn, obvezni su sve obrasce koji se predaju poreznoj upravi predavati  u elektronskom obliku, putem e-Porezne:


http://www.porezna-uprava.hr/e-porezna/index.asp


U sklopu e-Porezne trenutno se mogu predavati slijedeća izvješća: prijava poreza na dodanu vrijednost (obrazac PDV), konačan obračun poreza na dodanu vrijednost (obrazac PDV-a), prijava poreza na dobit (obrazac PD), obračun spomeničke rente (obrazac SR), obračun turističke članarine (obrazac TZ) te mjesečno izvješće o primicima od nesamostalnog rada (ID obrazac)
Osim toga, putem e-Porezne moguće je praćenje svih knjigovodstvenih kartica poreznih obveznika pri  Poreznoj upravi.


Da bi se mogle koristiti usluge e-Porezne, potrebno je prije toga od Financijske agencije ishodovati tzv. Fina karticu, odnosno e-karticu koja sadrži napredni elektronički potpis zakonskog zastupnika poreznog obveznika.
 
Objavljeno 26.01.2012.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.