Od 01.09.2012 godine novosti u gospodarskom poslovanju pratite ovdje.
Search
 

Od 01. srpnja 2011. godine izmijenjena je visina zateznih kamatnih stopa


01. srpnja 2011. godine objavljeno je u Narodnim novinama (74/2011) smanjenje eskontne stope Hrvatske narodne banke sa 9 % na 7 % godišnje.


Obzirom da su propisane kamatne stope vezane za eskontnu stopu HNB, došlo je i do promjena zateznih kamatnih stopa. Tako:


•    najviše dopuštena stopa zakonskih zateznih kamata u ugovornim odnosima trgovaca međusobno (trgovci = pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost) te trgovaca i osoba javnog prava (osobe javnog prava = osobe koje su dužne postupati po propisima o javnoj nabavi) iznose 15 % (umjesto dosadašnjih 17%)


•    najviše dopuštena stopa ugovorenih zateznih kamata u ugovornim odnosima trgovaca međusobno te trgovaca i osoba javnog prava iznose 18 % (umjesto dosadašnjih 21%)


•    najviše dopuštena stopa zateznih kamata (zakonska i ugovorna) u ugovornim odnosima osoba koje nisu trgovci ili osobe javnog prava (npr. građani međusobno ili građani s prethodno navedenim osobama ili osobe javnog prava međusobno)  iznose 12 % (umjesto dosadašnjih 14%)


•    zakonska zatezna kamata između poduzetnika, građana i državnih tijela također iznosi 12 % (umjesto dosadašnjih 14 %) -> kamate na zakašnjele uplate poreza i doprinosa.


Prema odredbama Zakona o kamatama, zatezne kamate obračunavaju se primjenom dekurzivnog jednostavnog kamatnog računa na dospjelu glavnicu, bez pripisa zatezne kamate glavnici nakon isteka obračunskog razdoblja.


Prema formuli:


zatezna kamata = (glavnica x stopa zatezne kamate x broj godina) : 100


Ako je pri obračunu zatezne kamate obračunsko razdoblje kraće od godine dana, formula za obračun zateznih kamata je slijedeća:


zatezna kamata = (glavnica x stopa zatezne kamate x broj dana) : 36.500 -> 36.600 ako je prijestupna godina
 

Objavljeno 10.10.2011.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.