Od 01.09.2012 godine novosti u gospodarskom poslovanju pratite ovdje.
Search
 

U primjeni je Uredba o plaćanju doprinosa iz plaće


Kako bi napokon „doskočila“ poslodavcima koji isplaćuju plaće svojim radnicima, a pri tom ne uplaćuju propisane poreze i doprinose, Vlada Republike Hrvatske je 27. travnja 2012. godine donijela Uredbu o načinu provedbe plaćanjadoprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa. Ova Uredba objavljena je u Narodnim novinama 49/12.
Cilj donošenja Uredbe je kontrola provedbe Zakona o doprinosima koji propisuje da se uz isplaćene neto plaće trebaju uplaćivati i propisani doprinosi, koji dospijevaju istovremeno s isplaćenom plaćom.

Novom uredbom propisan je slijedeći postupak:


•    Poslodavac je Poreznoj upravi dužan redovito podnositi  tzv. ID obrasce  (ID obrazac = Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaće i mirovine) porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja koji je poslodavac obavezan Poreznoj upravi dostavljati do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a sadrži sve podatke o obračunu i isplati plaće izvršenim u prethodnom mjesecu. Primjer: za plaću iz mjeseca travnja, koja se obračunava i isplaćuje u mjesecu svibnju, potrebno je Poreznoj upravi ID obrazac dostaviti najkasnije do 15. lipnja)
•    Temeljem zaprimljenih ID obrazaca, Porezna uprava dostavlja Financijskoj agenciji (Fini) podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose (poslodavci koji ne uplaćuju doprinose = poslodavci koji u zadnja dva mjeseca nisu podmirili propisane doprinose ili nisu podnijeli propisani ID obrazac).


•    Zaprimljene podatke Fina dostvalja poslovnim bankama kod kojih se vode poslovni računi „neurednih poslodavaca“.

•    Na temelju zaprimljenih podataka od Fine, poslovne banke će sastaviti liste poslodavaca koji ne plaćaju doprinose. Temeljem tih listi, banke će vršiti kontrolu uplate doprinosa.


• U trenutku kada poslodavci banci dostave naloge za isplatu neto plaća svojim radnicima, banka će provjeriti nalaze li se ti poslodavci na prethodno sastavljenoj listi neurednih uplatitelja doprinosa.


• Ukoliko se poslodavac nalazi na toj listi, banka je dužna provjeriti da li su, istovremeno s nalozima za isplatu plaće podneseni i nalozi za uplatu svih propisanih doprinosa. Ukoliko poslodavac nije predao sve potrebne naloge, banka je dužna odbiti provođenje naloga za isplate neto plaća.


Važno je napomenuti da se u „poziv na broj zaduženja“ na nalozima za isplatu neto plaće moraju upisivati nove brojčane oznake: model 67, a poziv na broj treba biti OIB-MMGG-podatak o plaći. MMGG su mjesec i godina za koje se isplaćuje plaća, a podaci o plaći su slijedeći: 0 – isplata plaće u cijelosti, 1 – isplata prvog dijela plaće, 2 – isplata drugog dijela plaće, 3 – isplata plaće koja ne podliježe uplati MIO II stup i 4 – isplata plaće gdje nisu obračunati doprinosi na plaću – kod radnika koji se prvi put zapošljavaju.Objavljeno 08.05.2012.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.